Objavljeno: 2017-05-29

Uvodnik

Dejan Radić

4

Procesing 2016

Redakcija časopisa

6

Dinamika i regulacija rada akumulatora pare

Milan M. Petrović, Sanja Milivojević, Vladimir Stevanović

20-27

Using air dispersion modeling to evaluate stack characteristics

Aleksandar Jovović, Dušan Todorović, Olga Petrov, Dejan Radić, Marko Obradović, Nikola Karličić, Miroslav Stanojević

28-36

Kinetika sušenja bioloških materijala u kombinovanoj solarnoj sušari

Radoje Topić, Dragomir M. Aćimović, Nenad Lj. Ćuprić, Goran R Topić

46-49

Diplomirali, doktorirali

Redakcija časopisa

58-66

Inženjerska knjižara

Redakcija časopisa

68-69