Objavljeno: 2017-05-29

Uvodnik

Dejan Radić

3

Unapređenje sistema za iskorišćenje toplote dimnih gasova na izlazu iz vreloulјnog kotla nominalne snage 4 MW

Tomislav Simonović, Sanja Vladić, Mirjana Stamenić, Nikola Tanasić, Goran Jankes

22-26

Dinamika odsumporavanja dimnog gasa u apsorberu mokrim postupkom

Milan Petrović, Vladimir Stevanović, Sanja Milojević

34-40

Termički proračun trakaste sušare za sušenje sintetičkog kaučuka u FSK Elemir

Duško Salemović, Aleksandar Dedić, Matilda Lazić, Dragan Halas, Robert Kiš

42-45

Ekonomski indikatori

Redakcija časopisa

46

Inženjerska knjižara

Redakcija časopisa

48-49