Objavljeno: 2017-12-28

Uvodnik

Dejan Radić

4

Proračun posuda sa vazduhom za zaštitu cevovoda od hidrauličnog udara

N. Tanasić, M. Stamenić, S. Genić, A. Petrović, M. Milivojević

36-39

Redizajn sekundarne metalurgije magnezijuma u okviru kompleksa ,,MG Serbien”

Jelena Uljarević, Željko Kamberović, Zoran Anđić, Gordana Kokeza, Darko Radosavljević, Mihailo Dvojaković

12-17

Postupci za procenu rizika od požara

Ivan Aranđelović, Radenko Rajić, Marko Savanović

24-29

Obim ispitivanja zavarenog spoja prema SRPS EN 13445-5

Sanja Petronić, Radomir Jovičić, Olivera Erić-Cekić, Dimitrije Maljević

30-34

Ekonomski indikatori

Redakcija časopisa

52

Diplomirali, doktorirali

Redakcija časopisa

54-60