Objavljeno: 2018-07-25

Uvodnik

Dejan Radić

4

Prikaz 31. Procesinga

Miroslav Stanojević

6-11

Projekat razvoja bioenergetskog sela u Kostojevićima

Dejan Ivezić, Slobodan Jerotić, Miodrag Gluščević, Dragana Ivanović

14-18

Eksperimentalno ispitivanje gasifikacionog kotla: dizajn komore za sagorevanje

Rade Karmarković, Đorđe Novčić, Miloš Nikolić, Miodrag Karamarković, Dragiša Šimunović

20-26

Modelovanje i simulacija procesa pirolize pšenične slame

Biljana Miljković, Branislava Nikolovski, Ivan Pešenjanski

28-31

Inspekcija cevovoda u eksploataciji i analiza uzroka otkaza

Sanja Petronić, Radomir Jovičić, Aleksandar Sedmak, Aleksandar Petrović, Aurel Valentin Birdeanu, Dragan Vasalić

32-39

Ekonomski indikatori

Redakcija časopisa

58