Objavljeno: 2018-12-30

Uvodnik

Dejan Radić

4

Primena elektrofilterskog pepela modifikovanog sa cementom za uklanjanje arsena iz vodenih rastvora

Milica Karanac, Maja Đolić, Vladana Rajaković-Ognjanović, Zlate Veličković, Dragan Povrenović, Vladimi Pavićević, Aleksandar Marinković

10-12

Adsorpcione karakteristike Fe3O4 funkcionalizovanih membrana na bazi celuloze/diatomita za uklanjanje Pb2+ jona iz vodenih rastvora

Jovana Perendija, Jelena Rusmirović, Maja Đolić, Milica Karanac, Milena Milošević, Milka Vidović, Aleksandar Marinković

14-16

Automatizacija vodozahvata i mehaničkog prečišćavanja vode u fabrici vode “MEDIANA 2”

Stanko Stankov, Dragan Antić, Milutin Petronijević, Nikola Danković

18-22

Idejno rešenje konzervacije parnih kotlova u termoelektrani

Marko Obradović, Dejan Radić, Aleksandar Jovović, Dušan Todorović, Nikola Karličić, Miroslav Stanojević

28-34

Industrijsko sušenje rezane građe: eksperiment i matematičko modelovanje kinetike sušenja

Branislava Nikolovski, Biljana Miljković, Sanja Jagodić, Momčilo Spasojević, Milan Sovilj

36-40

Ekonomski indikatori

Redakcija časopisa

42

Diplomiral, doktorirali

Redakcija časopisa

44-45