Objavljeno: 2019-12-30

Uvodnik

Dejan Radić, Prof. dr

4

Ekonomski indikatori

Redakcija časopisa

54

Adsorpcione karakteristike Fe3O4 funkcionalizovanih membrana na bazi celuloze/diatomita za uklanjanje Pb2+ jona iz vodenih rastvora

Jovana Perendija, Jelena Rusmirović, Maja Đolić, Milica Karanac, Milena Milošević, Milka Vidović, Aleksandar Marinković

20-22

Sušenje mulja iz procesa prečišćavanja otpadnih voda u fluidizovanom sloju inertnih čestica

Mihal Đuriš, Zorana Arsenijević, Dragan Povrenović, Tatjana Kaluđerović-Radoičić

14-18