Objavljeno: 2020-12-29

Uvodnik

Dejan Radić, Prof. dr

4

Prikaz 33. Procesinga

Dejan Radić, Prof. dr

6-8

Termodinamička analiza ejektorskog solarnog hlađenja

Milan Gojak, Đorđe Kozić, Branislav Petrović

10-13

Izbor tipa i optimizacija snage solarnog sistema za snabdevanje električnom energijom pumpnog postrojenja

Rade Karamarković, Dragiša Šimunović, Miloš Nikolić, Miljan Marašević, Đorđe Novčić

14-18

Hidrodinamika u ekstrakcionim kolonama tipa rotacionog disk kontaktora (RDK)

Milan Sovilj, Momčilo Spasojević, Nikola Milivojević

20-25

Uticaj granulometrijskog sastava materijala na odvijanje pneumatskog transporta na primeru mlevenog fosfata

Nikola Karličić, Marko Obradović, Dušan Todorović, Dejan Radić, Aleksandar Jovović, Miroslav Stanojević

32-35

Upravljanje selidbom hemijskog postrojenja

Đorđe Maljković, Mileta Ružičić

36-48

Ekonomski indikatori

Redakcija časopisa

50