Objavljeno: 2022-01-27

Uvodnik

Dejan Radić, Prof. dr

4-5

Hibridni hidrogelovi osetljivi na spoljne stimulanse za kontrolisano otpuštanje lokalnog anestetika

Maja D. Marković, Sanja I. Šešlija, Vesna V. Panić, Pavle M. Spasojević

18-24

Povećanje energetske efikasnosti parnog bloka iskorišćenjem otpadne toplote dimnog gasa

Sanja Milivojević, Vladimi Stevanović, Milan Petrović, Milica Ilić

30-37

Uticaj uslova umrežavanja na svojstva livenog termobaričnog PBX eksploziva

Danica Bajić, Ivan Dimitrijević, Bojana Fidanovski, Jelena Rusmirović, Slavko Mijatov, Tihomir Kovačević, Maja Milić

50-52

Tehnologije i principi solarnog adsorpcionog hlađenja

Branislav Petrović, Milan Gojak, Đorđe Kozić

44-49

Ekonomski indikatori

Redakcija časopisa

54