Objavljeno: 2022-12-27

Uvodnik

Mirjana Stamenić

4

Prikaz Procesinga 2022.

Miroslav Stanojević

6-10

Ispitivanje otpornosti prema požaru požarno otpornih klapni

Aleksandar Kijanović, Milica Mirković Marjanović, Snežana Ilić

30-34

Diplomirali, doktorirali

Redakcija časopisa

40-47

Ekonomski indikatori

Redakcija časopisa

48