Objavljeno: 2023-09-28

Uvodnik

Mirjana Stamenić

4

Prikaz Procesinga 2023

Miroslav Stanojević

6-11

Potential of the hydrogen economy

Tarek Philippi, Christian Kutter, Florian Völkl, Dragan Stevanović

18-22

Obogaćivanje niskokaloričnih gasovitih goriva vodonikom

Aleksandar Milivojević, Miroljub Adžić, Mirjana Stamenić, Vuk Adžić

24-28

Izazovi i prilike vodonika kao održivog vazduhoplovnog goriva budućnosti

Toni Ivanov, Milica Ivanović, Miloš Zubić, Aleksandar Simonović

30-33

Uticaj vodonika na čelike za izradu opreme u procesnoj industriji

Miloš Ivošević, Branislav Gajić, Mirjana Stamenić

34-36

Izvori ispuštanja i zone opasnosti vodoničnih instalacija

Ivan Aranđelović, Radenko Rajić, Nikola Tanasić

38-42

Diplomirali, doktorirali

Redakcija časopisa

48-49

Ekonomski indikatori

Redakcija časopisa

50