Jovičić, R., Sedmak, S., Petronić, S., Jovičić - Bubalo, K., & Adžić, V. 2018 Jun 22. Analiza loma zavarene boce za transport tečnog hlora. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing. [Online] 31:1