Jovičić, Radomir, Simon Sedmak, Sanja Petronić, Katarina Jovičić - Bubalo, & Vuk Adžić. " Analiza loma zavarene boce za transport tečnog hlora." Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing [Online], 31.1 (2018): 27-33. Web. 21 Nov. 2019