Jovičić, Radomir, Sedmak, Simon, Petronić, Sanja, Jovičić - Bubalo, Katarina, I Adžić, Vuk. " Analiza loma zavarene boce za transport tečnog hlora" Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing [Online], Godina 31 Broj 1 (22 June 2018)