Mandić-Rajčević, Stefan, Dajić, Ana, Veljović, Alempije, I Jovanović, Mića. " Potreba i razvoj informacionog sistema za pra enje i predviđanje oslobađanja deponijskog gasa sa komunalnih deponija" Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing [Online], Godina 31 Broj 1 (22 June 2018)