Cingolani, D., Foglia, A., Cipolletta, G., Frison, N., Eusebi, A., & Fatone, F. 2018 Jun 22. Difuzija vazduha u biološkom reaktoru otpadnih voda: blokiranje i odzračivanje. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing. [Online] 31:1