Cingolani, Diego, Alessia Foglia, Giulia Cipolletta, Nicola Frison, Anna Laura Eusebi, & Francesco Fatone. " Difuzija vazduha u biološkom reaktoru otpadnih voda: blokiranje i odzračivanje." Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing [Online], 31.1 (2018): 231-234. Web. 20 Feb. 2020