Cingolani, Diego, Foglia, Alessia, Cipolletta, Giulia, Frison, Nicola, Eusebi, Anna Laura, I Fatone, Francesco. " Difuzija vazduha u biološkom reaktoru otpadnih voda: blokiranje i odzračivanje" Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing [Online], Godina 31 Broj 1 (22 June 2018)