Vukićević, Aleksandra, Ivana Topalović, Marijana Petković, & Mirjana Mirković Đorđević. " Standardizacija u oblasti obnovljivih izvora energije." Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing [Online], 31.1 (2018): 83-91. Web. 14 Jul. 2020