Vukićević, Aleksandra, Topalović, Ivana, Petković, Marijana, I Mirković Đorđević, Mirjana. " Standardizacija u oblasti obnovljivih izvora energije" Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing [Online], Godina 31 Broj 1 (22 June 2018)