Stankov, Stanko, Antić, Dragan, Danković, Nikola, I Petronijević, Milutin. " Upravljanje i nadzor procesa toplog cinkovanja" Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing [Online], Godina 32 Broj 1 (9 July 2019)