Kovačević, T., Rusmirović, J., Brzić, S., Bogosavljević, M., & Marinković, A. (2019). Termička i mehanička svojstva kompozita na bazi nezasićene poliestarske smole i cirkonijum karbida. Zbornik MeđUnarodnog Kongresa O Procesnoj Industriji – Procesing, 32(1), 33-38. doi:10.24094/ptk.019.32.1.33