Kovačević, T., Rusmirović, J., Brzić, S., Bogosavljević, M., & Marinković, A. 2019 Jul 9. Termička i mehanička svojstva kompozita na bazi nezasićene poliestarske smole i cirkonijum karbida. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing. [Online] 32:1