Kovačević, Tihomir, Jelena Rusmirović, Saša Brzić, Marica Bogosavljević, & Aleksandar Marinković. " Termička i mehanička svojstva kompozita na bazi nezasićene poliestarske smole i cirkonijum karbida." Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing [Online], 32.1 (2019): 33-38. Web. 7 Aug. 2020