Kovačević, Tihomir, Rusmirović, Jelena, Brzić, Saša, Bogosavljević, Marica, I Marinković, Aleksandar. " Termička i mehanička svojstva kompozita na bazi nezasićene poliestarske smole i cirkonijum karbida" Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing [Online], Godina 32 Broj 1 (9 July 2019)