Stević, Zoran, Sanja Petronić, Tatjana Šibalija, Radomir Jovičić, & Silvana Dimitrijević. " Lasersko površinsko čišćenje bakra i mesinga za primene u procesnoj industriji." Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing [Online], 32.1 (2019): 39-46. Web. 4 Aug. 2020