Stević, Zoran, Petronić, Sanja, Šibalija, Tatjana, Jovičić, Radomir, I Dimitrijević, Silvana. " Lasersko površinsko čišćenje bakra i mesinga za primene u procesnoj industriji" Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing [Online], Godina 32 Broj 1 (10 July 2019)