Tadić, J., Nešović, M., Mašulović, A., Matović, L., Lađarević, J., & Mijin, D. 2019 Jul 10. Ispitivanje solvatohromnih i hemosenzornih svojstva nove azo-azometinske boje na bazi 4-(1H-benzoimidazol-2-il)anilina. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing. [Online] 32:1