Tadić, Julijana, Nešović, Marija, Mašulović, Aleksandra, Matović, Luka, Lađarević, Jelena, I Mijin, Dušan. " Ispitivanje solvatohromnih i hemosenzornih svojstva nove azo-azometinske boje na bazi 4-(1H-benzoimidazol-2-il)anilina" Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing [Online], Godina 32 Broj 1 (10 July 2019)