Mašulović, A., Tadić, J., Matović, L., Lađarević, J., Valentić, N., & Mijin, D. (2019). Sinteza i karakterizacija boja na bazi piridinijum piridona. Zbornik MeđUnarodnog Kongresa O Procesnoj Industriji – Procesing, 32(1), 59-62. Preuzeto od https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/4880