Mašulović, A., Tadić, J., Matović, L., Lađarević, J., Valentić, N., & Mijin, D. 2019 Jul 10. Sinteza i karakterizacija boja na bazi piridinijum piridona. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing. [Online] 32:1