Mašulović, Aleksandra, Julijana Tadić, Luka Matović, Jelena Lađarević, Nataša Valentić, & Dušan Mijin. " Sinteza i karakterizacija boja na bazi piridinijum piridona." Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing [Online], 32.1 (2019): 59-62. Web. 10 Aug. 2020