Mašulović, Aleksandra, Tadić, Julijana, Matović, Luka, Lađarević, Jelena, Valentić, Nataša, I Mijin, Dušan. " Sinteza i karakterizacija boja na bazi piridinijum piridona" Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing [Online], Godina 32 Broj 1 (10 July 2019)