Travica, M., Mitrović, N., & Petrović, A. (2019). Analiza problema termičke dilatacije L kompenzatora prema standardu AD 2000 i drugim metodama. Zbornik MeđUnarodnog Kongresa O Procesnoj Industriji – Procesing, 32(1), 65-74. doi:10.24094/ptk.019.32.1.65