Tolmač, Jasna, Slavica Prvulović, Marija Nedić, Aleksandra Aleksić, & Dragiša Tolmač. " Analiza uticaja fizičkih karakteristika sirove nafte na cevovodni transport." Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing [Online], 32.1 (2019): 105-109. Web. 10 Aug. 2020