Tolmač, Jasna, Prvulović, Slavica, Nedić, Marija, Aleksić, Aleksandra, I Tolmač, Dragiša. " Analiza uticaja fizičkih karakteristika sirove nafte na cevovodni transport" Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing [Online], Godina 32 Broj 1 (11 July 2019)