Sovilj, Milan, Spasojević, Momčilo, I Nikolovski, Branislava. " Hidrodinamika poluindustrijskih pulzacionih ekstrakcionih kolona sa punjenjem" Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing [Online], Godina 32 Broj 1 (12 July 2019)