Nikolovski, Branislava, Kuzminac, Svetlana, Blagojević, Nevena, Sovilj, Milan, Miljković, Biljana, I Spasojević, Momčilo. " Apsorpcija vlage iz prirodnog gasa pomoću trietilenglikola" Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing [Online], Godina 32 Broj 1 (12 July 2019)