Nedić, Marija, Tolmač, Jasna, Prvulović, Slavica, I Tolmač, Dragiša. " Proces sušenja i sušare sa aspekta obnovljivih izvora energije" Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing [Online], Godina 32 Broj 1 (12 July 2019)