Marković, L. 2019 Jul 12. Perovskit-silicijske tandemske solarne ćelije. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing. [Online] 32:1