Marković, Lovro. " Perovskit-silicijske tandemske solarne ćelije." Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing [Online], 32.1 (2019): 167-176. Web. 9 Aug. 2020