Marković, Lovro. " Perovskit-silicijske tandemske solarne ćelije" Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing [Online], Godina 32 Broj 1 (12 July 2019)