Dobrnjac, M., Koruga, N., & Dobrnjac, S. 2019 Jul 16. Kotao na drva – piroliza, gasifikacija, sagorijevanje. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing. [Online] 32:1