Dobrnjac, Mirko, Nemanja Koruga, & Sanja Dobrnjac. " Kotao na drva – piroliza, gasifikacija, sagorijevanje." Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing [Online], 32.1 (2019): 177-182. Web. 13 Aug. 2020