Dobrnjac, Mirko, Koruga, Nemanja, I Dobrnjac, Sanja. " Kotao na drva – piroliza, gasifikacija, sagorijevanje" Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing [Online], Godina 32 Broj 1 (16 July 2019)