Popović, A., Rusmirović, J., Radovanović, ., Milošević, M., Veličković, Z., & Marinković, A. (2019). Inovativni postupak sinteze visoko efikasnog adsorpcionog materijala za uklanjanje kadmijum(II) jona na bazi vinil modifikovanog lignina. Zbornik MeđUnarodnog Kongresa O Procesnoj Industriji – Procesing, 32(1), 195-201. Preuzeto od https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/4955