Popović, Ana, Jelena Rusmirović, Željko Radovanović, Milena Milošević, Zlate Veličković, & Aleksandar Marinković. " Inovativni postupak sinteze visoko efikasnog adsorpcionog materijala za uklanjanje kadmijum(II) jona na bazi vinil modifikovanog lignina." Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing [Online], 32.1 (2019): 195-201. Web. 29 Feb. 2020