Majstorović, Divna, Živković, Nikola, Kijevčanin, Mirjana, I Živković, Emilija. " Viskoznost binarne smeše DMA + 2-butanol za potencijalnu upotrebu kao rastvarača za regenerativne procese odsumporavanja dimnih gasova" Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing [Online], Godina 32 Broj 1 (16 July 2019)