Matović, L., Tadić, J., Mašulović, A., Trišović, N., Lađarević, J., & Mijin, D. 2019 Jul 16. Uticaj strukture azo boja na fotonaponske karakteristike solarnih ćelija aktiviranih bojom. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing. [Online] 32:1