Matović, Luka, Juliana Tadić, Aleksandra Mašulović, Nemanja Trišović, Jelena Lađarević, & Dušan Mijin. " Uticaj strukture azo boja na fotonaponske karakteristike solarnih ćelija aktiviranih bojom." Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing [Online], 32.1 (2019): 219-224. Web. 10 Aug. 2020