Matović, Luka, Tadić, Juliana, Mašulović, Aleksandra, Trišović, Nemanja, Lađarević, Jelena, I Mijin, Dušan. " Uticaj strukture azo boja na fotonaponske karakteristike solarnih ćelija aktiviranih bojom" Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing [Online], Godina 32 Broj 1 (16 July 2019)